Natijalar

Kitob nomi: 0 ‘ZBEK TILINING TARIXIY GRAMMATIKASI

Muallifi: G‘. ABDURAHMONOV, SH. SHUKUROV, Q. MAHMUDOV
Ko'rish

Kitob nomi: РУССКАЯ ГРАММАТИКА

Muallifi: Н. Ю. ШВЕДОВА
Ko'rish

Kitob nomi: ЧЕТ МАМЛАКАТЛАР МОЛИЯСИ

Muallifi: А. ВА^ОБОВ, У.БУРХАНОВ, Н.ЖУМАЕВ
Ko'rish

Kitob nomi: AHOLI GEOGRAFIYASI

Muallifi: TOJIYEVA ZULXUMOR NAZAROVNA
Ko'rish

Kitob nomi: BIOLOGIYA

Muallifi: A. G‘аfurоv, A. Abdukаrimоv, J. Тоlipоvа, О. Ishаnkulоv, М. Umаrаliyevа, I. Abdurахmonоvа.
Ko'rish

Kitob nomi: BIOLOGIYANI O'QITISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR

Muallifi: J.O. TOLIPOVA
Ko'rish

Kitob nomi: BOLALAR PSIXOLOGIYASI VA PSIXODIAGNOSTIKASI

Muallifi: Z.T.NISHANOVA, G.FLALIMOVA, A.G‘.TURG‘UNBOEVA M.X.ASRANBOEVA
Ko'rish

Kitob nomi: BOShLANG'ICh SINFLARDA MATEMATlKA O'QITISh METODlKASI

Muallifi: M. E. JUMAYEV, Z. G'.TADJIYEVA
Ko'rish

Kitob nomi: FALSAFA

Muallifi: AXMЕDOVA M.A.
Ko'rish

Kitob nomi: FALSAFA

Muallifi: N. OBLOMURADOV, Х. ALIKULOV
Ko'rish