Natijalar

Kitob nomi: VOLEYBOL NAZARIYASI VA USLUB,IYATI

Muallifi: L.R. AYRAPETYANS, A.A. PULATOV
Ko'rish

Kitob nomi: IQTISODIYOT NAZARIYASI

Muallifi: B.Y.XODIYEV, SH.SH. SHODMONOV
Ko'rish

Kitob nomi: BANKLARDA BU􀉏GAL􀉌ERIYA HIS􀉈BI

Muallifi: K. N. NAVRO‘Z􀉈VA , N. G‘. KARI􀉆􀉈V, U. D. 􀉈R􀉌IQ􀉈V
Ko'rish

Kitob nomi: BOZOR IQTISODIYOTI

Muallifi: T.Ergashev
Ko'rish

Kitob nomi: FOLKLORSHUNOSLIKKA KIRISH

Muallifi: M. JO‘RAYEV, J. ESHONQULOV
Ko'rish

Kitob nomi: GIMNASTIKA (YAKKAKURASH, KOORDINATSION VA SIKLIK SPORT TURLARI)

Muallifi: M.N. Umarov - 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11.3, 11.4, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 12, 13, 16, 18 bob; A.K. Eshtayev - 6, 10, 11.5, 11.10, 14, 15 bob; D.R. Ishtayev- 5, 11.11, 12.13, 17 bob; G.M. Xasanova — 8 bob
Ko'rish

Kitob nomi: HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI

Muallifi: O.T.Hasanova, V.V.Zаyniddinоv
Ko'rish

Kitob nomi: У М У М И Й психология

Muallifi: Э. ҒОЗИЕВ
Ko'rish

Kitob nomi: PЕDАGОGIKА

Muallifi: M.Х.Tохtахоjаеvа, J.Hаsаnbоеv, S.Nishоnоvа, N.Sаyidаhmеdоv, S.Mаdiyarоvа, А.Kаldibеkоvа, M.Usmоnbоеvа, N.Nishоnоvа
Ko'rish

Kitob nomi: MA’NAVIYAT ASOSLARI

Muallifi: V. QO‘CHQOROV, O. MAHMUDOV, Z. ZAMONOV
Ko'rish