Natijalar

Kitob nomi: MIKROIQTISODIYOT

Muallifi: B.T. SАLIMOV, M.S. YUSUPOV, B.B. SALIMOV
Ko'rish

Kitob nomi: TILSHUNOSLIK NAZARIYASI

Muallifi: Z. Xolmanova
Ko'rish

Kitob nomi: UMUMIY PEDAGOGIKA

Muallifi: MAVLONOVA
Ko'rish

Kitob nomi: UMURTQASIZLAR ZOOLOGIYASI

Muallifi: О. MAVLONOV, SH. XURRAMOV, X. ESHOVA
Ko'rish

Kitob nomi: YOSH FIZIOLOGIYASI VA GIGIYENASI

Muallifi: Z. T. RAJAMURODOV, В. M. BOZOROV A. I. RAJABOV, D. G‘. HAYITOV
Ko'rish

Kitob nomi: ZOOLOGIYA

Muallifi: S. DADAYEV, O. MAVLONOV
Ko'rish

Kitob nomi: Developing Materials for Language Teaching

Muallifi: Brian Tomlinson
Ko'rish

Kitob nomi: O`ZBEK ADABIY TILI TARIXI

Muallifi: SANAQULOV
Ko'rish

Kitob nomi: B O Z O R IQ T I S O D I Y O T I

Muallifi: T.Ergashev
Ko'rish

Kitob nomi: IQTISODIYOT NAZARIYASI

Muallifi: SHODMONOV
Ko'rish